Jenaplan

 

Kinderen leren in een Jenaplanschool veel. Ze doen dit door deel te nemen aan de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.

 

Gesprek - De kinderen en hun juf praten dagelijks met elkaar. Elke dag start met de kring, waaraan alle kinderen deelnemen. Hierin komt een bepaald onderwerp aan bod of vertellen de kinderen iets wat ze graag kwijt willen. Ook wordt er regelmatig gesproken in een tafelgroep of met één of meer kinderen met wie samengewerkt wordt. We kennen leergesprekken, maar ook gesprekken die bedoeld zijn om een mening te vormen of elkaars mening te horen.

 

Spel - In het spel kan een kind zich uiten op de manier die bij hem of haar past. Daarmee leert het spelend. Leren begint immers met nieuwsgierig zijn. Gelukkig is ieder kind dat. Door dingen te ‘doen’ leert een kind vanzelf.

 

Werk - Hier leert het kind verslag maken en onderzoek doen, door de oefening van bepaalde vaardigheden (rekenen, lezen, taal en opdrachten uitvoeren). Binnen onze school besteden we veel aandacht aan zelf-verantwoordelijk leren. Ze leren werk structureren, zelfstandig omgaan met materialen, bewust omgaan met tijd, plannen en inschatten hoe lang iets duurt. Ook zelfredzaamheid, samenwerken en helpen zijn belangrijke thema's.

 

Viering - In onze vieringen wordt duidelijk dat we een gemeenschap vormen. Daarom vieren we behalve feesten als Kerst en Sinterklaas ook de komst en/of het vertrek van kinderen en het begin en einde van de week. Verjaardagen vieren we op De Kwakel uitgebreid, het jarige kind staat dan even in het middelpunt van de belangstelling. Als ouder bent u natuurlijk van harte welkom om dit mee te komen vieren. Ook vieren we het begin of de afsluiting van een project. 

Het Jenaplan onderwijs in 3 minuten - De Nederlandse Jenaplanvereniging schetst in onderstaand filmpje de essentie van het Jenaplanonderwijs.

 

 

Download overzicht Jenaplan essenties >

 

Stamgroepen - op de Kwakel werken we met driejarige stamgroepen (3-4-5 en 6-7-8). 

 

Wereldorientatie - Op de Kwakel gebruiken we de methode IPC (International Primary Curriculum). Aan een thema wijden we een aantal weken en in die periode behandelen we de leerstof binnen dit thema. Het thema wordt gezamenlijk geopend tijdens de weekopening en/of in de stamgroep of bouw door middel van het 'startpunt'. Uiteindelijk wordt het ook weer gezamenlijk afgesloten tijdens de weeksluiting. Kinderen uit alle groepen presenteren dan wat ze geleerd hebben of aan het leren zijn. De overige leerlingen vormen het publiek. Lees meer over IPC >

 

Meer over Jenaplan -  Lees meer over onze school in onze uitgebreide schoolgids. U kunt hem hier downloaden.