Vakantierooster

 

Schoolvakanties schooljaar 2017/2018
Start schooljaar 21 augustus 2017
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 22 dec 12.00u t/m 5 jan 2018
Voorjaarsvakantie 23 feb t/m 2 mrt 2018
Pasen 30 mrt t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 apr t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Junivakantie 22 jun 12.00u t/m 25 jun 2018 
Zomervakantie 13 juli 12.00u t/m 24 aug 2018
   
Extra vrije dagen
Studiedag di. 19 sept. 2017
Studiedag do. 23 nov. 2017
Studiedag wo. 6 dec. 2017
Studiedag vr. 19 jan. 2018
Studiedag di. 3 april 2018 (na Pasen)
Studiedag di. 22 mei 2018 (na Pinksteren)
   
 

Schoolvakanties schooljaar 2018/2019
Start schooljaar 27 aug. 2018
Herfstvakantie 20 t/m 28 okt. 2018
Kerstvakantie 21 dec. 12.00u t/m 6 jan. 2019
Voorjaarsvakantie 22 feb. t/m 3 mrt. 2019
Pasen & meivakantie 19 apr. t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksteren 10 t/m 12 juni 2019
Zomervakantie 19 juli 12.00u t/m 1 sept. 2019
   
   
   

Buitengewoon verlof

 

Wilt u uw kind buiten de vakanties van school houden? Dan moet u tenminste 14 dagen vooraf verlof aanvragen. Dat gebeurt met het formulier ‘buitengewoon verlof’. U kunt dit formulier verkrijgen bij de administratie of de directeur, of u kunt het hier downloaden. De directeur beslist of de aanvraag gehonoreerd wordt aan de hand van de wet op de leerplicht.

 

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden stemt de school in met vervroegde vakantie of verlate terugkomst. Wanneer een kind zonder toestemming van school wordt gehouden, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd schoolverzuim.