Welkom op Jenaplan school De KwakelSamen je eigen weg - Als Jenaplanschool is het onze missie om al onze leerlingen te vormen tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge burgers. Jonge mensen, die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid voor hun handelen kunnen dragen. We vatten onze missie graag samen in vier woorden: ‘samen je eigen weg’. Ouders en teamleden helpen samen de kinderen hun eigen weg te vinden. In een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin respect voor elkaar de basis vormt. 

 

Het onderwijs in onze school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. We ontwikkelen ons ook door met elkaar te praten en elkaar leren te begrijpen. Lees meer>>

Onze ouders - Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. Onze school wil in het verlengde staan van de opvoeding thuis. Daarom vinden we goed contact met ouders heel belangrijk. Alleen samen met u kunnen we van de Kwakel de allerbeste basisschool voor onze kinderen maken.

 

DOWNLOAD ONZE SCHOOLGIDS >

 

 

HET KWAKELLIED

Sinds zomer 2016 hebben we ons eigen Kwakellied. Beluister het hier! >

Wil je meezingen? Download de tekst >